061-924-6396 , 061-956-3649

บริการทำบัญชี

บริการทำบัญชี

จัดทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านทำระบบบัญชีและภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ท่านสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานทางบัญชีที่ต้องการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด

รายละเอียดเนื้องาน และเงื่อนไขการบริการ

1.  รวบรวมเอกสารบัญชี จัดประเภทและวิเคราะห์รายการบัญชี

2.  บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

3.  จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน เช่น
    3.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
    3.2 ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
    3.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53
    3.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
    3.5 ภาษีประกันสังคม (สปส.1-10)

4. จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหาร

5. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)

6. จัดทำงบการเงิน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร และกระทรวงพาณิชย์

7. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสารและความซับซ้อนในการจัดทำบัญชี รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ

เรายินดีให้คำปรึกษา

โทร.061-924-6396 , 061-956-36490

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

บริการทำบัญชี ภาษี ปิดงบ แบบครบวงจร สนง.บัญชีคุณภาพครบวงจร ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่องบัญชี ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบบัญชีและภาษีแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ และประสปการณ์ที่ยาวนาน เรามีความมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพและเที่ยงตรง พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเริ่มต้นธุรกิจของท่าน

ติดต่อเรา
ติดตามเรา

© 2020 By Media2Plus